Celal Bayar Üniversitesi

Ege Bölgesi’nin en büyük 3 üniversitesinden biri Manisa da bulunmaktadır. Şehirde bulunan Celal Bayar Üniversitesi, bölgenin sosyal ve kültürel beklentilerine ve gereksinimlerine cevap verecek araştırma merkezlerini de açmış ve bunları işlevsel hale getirmiştir. Celal Bayar Üniversitesi, 5 Fakültesi, 4 yüksek okulu, 15 meslek yüksek okulu, 3 enstitüsü ve 9 araştırma merkeziyle 17 yerleşkede eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Bizde Manisaogrenciyurtlari.com olarak Celal Bayar Üniversitesini tercih eden tüm öğrencilerin Manisa'da özel yurt ve apart bulma sorunlarını kolay bir şekilde çözmelerini sağlamak için Manisa ilindeki tüm yerleşkelere yakın yurtları sizlere sunmaktayız.Manisa öğrenci yurtları Manisa'nın tüm ilçelerindeki yurtları sitesinde barındırmaktadır.

Manisa'nın Tarihi

Manisa’nın Tarihi Yontma Taş Devrine kadar uzanır.Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar birçok Krallık ve Beylik Şehir de yaşam sürmüştür.Bunlar; Hititler, Frigler, Lidyalılar,Persler,Pergamon Krallığı,Makedon Krallığı ve Saruhanoğulları Beyliği’dir.Saruhan Beyliğinin Osmanlıya katılmasıyla da Saruhan Sancağı adını alarak ,idari bir birim haline gelmiştir.Şehir özellikle Osmanlı şehzadelerinin saltanat tecrübesi kazandıkları siyasi eğitim merkezi olmuştur. Şehir 26 Mayıs 1919’da Yunan ordusu tarafından işgal edilmiş, 8 Eylül 1922 tarihinde Türk ordusu tarafından geri alınmıştır. Manisa 2014 yerel seçimlerinin ardından da Büyükşehir belediyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.